Kontakt

KAROL SEKELSKÝ - AKALA Levočská 9
064 01 Stará Ľubovňa
(vedľa Slovenskej sporiteľne)

Telefón: 0905 389 573
Fax: 052 43 241 14

e-mail:
sekelskykarol@slnet.sk